  0512-53980061       15026701859        lw@dlmd.cn / cxt@dlmd.cn
永磁直线电机LM系列
首页 » 产品分类 » 直线电机 » 永磁直线电机LM系列

直线电机 LM 系列

LM系列直线电机广泛应用于水平交叉带分拣机和垂直交叉带分拣机

产品分类

咨询

有任何问题,请电话或邮件联系我们。

快速链接

联系我们

  0512-53980061
   15026701859
   苏州市太仓市大连东路36号2幢
 

版权所有© 2022 江苏莫安迪科技股份有限公司  领动支持| 网站地图

                                                                           苏ICP备2022030115号-1