  0512-53980061       15026701859        lw@dlmd.cn / cxt@dlmd.cn
产品分类
首页 » 产品分类

直线电机

LM系列直线电机广泛应用于水平交叉带分拣机和垂直交叉带分拣机
永磁直线电机LM系列

电动滚筒

GT系列电动滚筒主要用于分拣输送机械以及自动化机械
GTE 电动滚筒
GTD 电动滚筒
GTF 电动滚筒
GTJ 电动滚筒
SR 电动滚筒

电机驱动

MD系列驱动器用于滚子和直线电机
MDB 电机驱动器
MDD 电机驱动器
MDK 电机驱动器
MDR 电机驱动器

有任何问题,请电话或邮件联系我们。

快速链接

联系我们

  0512-53980061
   15026701859
   苏州市太仓市大连东路36号2幢
 

版权所有© 2022 江苏莫安迪科技股份有限公司  领动支持| 网站地图

                                                                           苏ICP备2022030115号-1