  0512-53980061       15026701859        lw@dlmd.cn / cxt@dlmd.cn
动态称
首页 » 应用 » 动态称
  • [DWS] 动态称
    动态称(尺寸测量、称重和扫描)系统是获取所有特定包裹数据的最准确解决方案。该系统可精确测量尺寸和重量,并自动扫描包裹的条形码。 更多

有任何问题,请电话或邮件联系我们。

快速链接

联系我们

  0512-53980061
   15026701859
   苏州市太仓市大连东路36号2幢
 

版权所有© 2022 江苏莫安迪科技股份有限公司  领动支持| 网站地图

                                                                           苏ICP备2022030115号-1